Collection: Kris Tolentino

The more the world (or should we say artworld) advances the more one appreciates illustrators and the old manual labor that they do.

Considering himself a painter, sculptor, installation artist, art/music instructor and a digital art practitioner, 28 year-old Kristoffer Tolentino is foremost a caricaturist churning out masterpieces from acrylic and ink on canvases. At a young age he already manifested a passion for doodling characters in his neighborhood of Bahay Toro in Quezon City.

“Lahat ng tao may istorya. Ang sarap i-drawing ng mga buhay-buhay at mga pangyayari sa araw-araw na di na gaano napapansin dahil sa sobrang pagkaabala natin sa mundo,” laments Kristoffer.

He adds: “Nung bata pa ko mahilig na ko gumawa ng mga drawings na punong-puno ng mga maliit na tao at ikwini-kwento ang buhay nila sa pamamgitan ng pagguhit. Ginagawa kong caricature lahat ng nakikita kong mga tao at sila ang ginagawa kong mga character sa aking nililikha. Nag-iba lang ako ng estilo nung mag-fine arts at na diskubre ang mga iba pang estilo. Nakagawa na ko ng mga artworks na gamit ang estilong surrealism, realism, abstract, mixed media at iba-iba pa at kahit sculpture. Pero bumabalik pa rin ako sa caricature na ganitong estilo ko dahil dito na rin ako nakilala.”

Kris Tolentino

Sort by

0 products

No products found
Use fewer filters or remove all